Skolēni
novērtē
ar

Pieteikties vieslekcijai

Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē.

Dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti vieslekcijā, tiešsaistes nodarbībā vai uzņēmuma ekskursijas ietvaros sniegs priekšstatu, kā viņa jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas.


Iepazīsties ar vieslekcijām!

Vieslekciju un tiešsaistes nodarbību plānus esam izstrādājuši kopā ar "Iespējamās misijas" skolotājiem un citiem nozares ekspertiem. Tajās jaunieši attīstīs 21. gadsimtam svarīgas prasmes un to pielietojumu plašākā kontekstā.

Stundās vieslektori ar skolēniem dalās prasmēs un zināšanās, tās netiek izmantotas komerciālu mērķu sasniegšanai un pakalpojumu/produktu reklamēšanai. Vieslekcijas, tiešsaistes nodarbības un ekskursijas pieejamas bez maksas. Valsts izglītības un satura centrs sniedz atbalstu vieslekciju plānu izstrādē.

Iepazīties ar "Dzīvei gatavs" vieslekcijām, tiešsaistes nodarbībām un ekskursijām un pieteikt vēlamo var priekšmeta skolotājs, karjeras konsultants vai skolas mācību pārzinis šeit.

Piesakot tiešsaistes stundu, tās apstiprinājums nav jāgaida - nodarbība noritēs norādītājā datumā un plkst.laikā, ja nenorādijāt ko īpaši komentāru sadaļā. Uzņēmums ar jums sazināsies, nosūtot e-pastā nodarbības pieejas linku.


Paveiktais

Programmas vieslekcijas saņem augstu skolotāju vērtējumu, piemēram: vieslekcijas pievienotā vērtība mācību vielas apguvē 8.9/10, ieteikums citiem kolēģiem izmantot “Dzīvei gatavs” stundu kā papildinājumu mācību vielas apguvei skolēniem 9.2/10.

Līdz šim programmas “Dzīvei gatavs” ietvaros esam pasnieguši jau Vieslekcijas klātienē 3369, Vieslekcijas tiešsaistē 1263, Ekskursijas 1148 visā Latvijā!