Iepazīsties ar piedāvājumu!

Vieslekciju plānus un tiešsaistes nodarbības esam izstrādājuši kopā ar "Iespējamās misijas" skolotājiem un citiem nozares profesionāļiem. Stundās vieslektori ar skolēniem dalās prasmēs un zināšanās, tās netiek izmantotas komerciālu mērķu sasniegšanai un pakalpojumu/produktu reklamēšanai. Vieslekcijas, ekskursijas un tiešsaistes nodarbības pieejamas bez maksas. 

Pēc iepazīšanās ar "Dzīvei gatavs" vieslekcijām, ekskursijām un tiešsaistes nodarbībām, pieteikt klasi var priekšmeta skolotājs, karjeras skolotājs vai skolas mācību pārzinis zemāk aizpildot konkrēto pieteikumu. Būtiski kā kontaktpersonu minēt konkrētās klases skolotāju,lai uzņēmums var sazināties pirms lekcijas norises.

Aicinām ielūkoties mūsu programmas piedāvājumā ik mēnesi, jo piedāvāto vieslekciju, ekskursiju un tiešsaistes nodarbību skaits tiek atjaunots un mainās, pievienojoties dalībniekiem un izveidotām jaunām vieslekcijām, kā arī situācijai valstī un pieņemtajiem valdības lēmumiem. Aicinām būt saprotošiem pie mainīgā piedāvājuma, jo mūsu dalībnieki strādā pie vieslekciju atjaunošanas un pielāgošanas, lai skolēniem piedāvātu labāko!

Atrodi piemērotāko vieslekciju

Vieslekcija

Ekonomika

Tēma
Kā sakrāt 1 miljonu eiro laimīgām vecumdienām

Mērķa auditorija
Luminor
10.-12. klase
Uzņēmums
Luminor
Lekcija klātienē
40 min. vieslekcijā skolēni uzzinās, kādus soļus var spert jau šodien, lai sakrātu līdzekļus savai tālākajai dzīvei.
Pieteikšanās lekcijai ir atvērta! Lekciju vada: Anželika Dobrovoļska, Luminor ieguldījumu un pensiju produktu vadītāja

Karjeras mugursoma

Tēma
Inženierzinātnes

Mērķa auditorija
Gaso
8.-12. klase
Uzņēmums
Gaso
Lekcija klātienē
40 min. tiešsaistes vieslekcijā skolēni iepazīsies ar inženiera profesiju dabasgāzes sadales sistēmas operatoru uzņēmumā.
Vieslekcijas pieejamas klātienē, no plkst. 10:00 līdz 13:00 norādītajos datumos!

Karjeras mugursoma

Tēma
Valsts revidents

Mērķa auditorija
Valsts kontrole
8.-12. klase
Uzņēmums
Valsts kontrole
Lekcija klātienē
80 min. klātienes karjeras mugursomas nodarbībā skolēni tiks iepazīstināti ar valsts revidenta darba ikdienu.
Paldies par lielo atsaucību, šobrīd saņemts maksimālais pieteikumu skaits. Tiklīdz būs iespēja, atvērsim pieteikšanos atkal.

Dabaszinības

Tēma
Kā efektīvi izmantot enerģiju?

Mērķa auditorija
Elektrum Energoefektivitātes centrs
5.-6. klase
Uzņēmums
Elektrum Energoefektivitātes centrs
Lekcija tiešsaistē
80 min. tiešsaistes stundā skolēni uzzinās, kas ir enerģija un kā to efektīvi izmantot, aplūkojot dažādus enerģijas taupīšanas paņēmienus.

Psiholoģija

Tēma
Datu aizsardzība

Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
10.-12. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Lekcija tiešsaistē
60 min. vieslekcijā skolēni apgūs datu aizsardzības pamatprincipus un iepazīsies ar iespējām, kā aizsargāt savus personas datus.
Paldies par lielo atsaucību, šobrīd saņemts maksimālais pieteikumu skaits!

Ekonomika un matemātika

Tēma
Statistika un apdrošināšana

Mērķa auditorija
Balta
8.-12. klase
Uzņēmums
Balta
Lekcija tiešsaistē
80 min. vieslekcijā skolēni apgūs divu mācību priekšmetu (ekonomikas un matemātikas) savstarpējo “sadarbību".
Šī vieslekcija Rīgā tiek piedāvāta arī klātienē!

Fizika

Tēma
Elektroenerģijas iegūšana un izmantošana

Mērķa auditorija
Elektrum Energoefektivitātes centrs
9. klase
Uzņēmums
Elektrum Energoefektivitātes centrs
Lekcija tiešsaistē
80 min. tiešsaistes vieslekcijā skolēni iepazīsies ar elektroenerģiju - kā to iegūst, efektīvi izmanto un aprēķina.

Sociālās zinības

Tēma
Nākotnē nepieciešamās prasmes

Mērķa auditorija
Swedbank
10.-12. klase
Uzņēmums
Swedbank
Lekcija tiešsaistē
Tiešsaistes vieslekcija 80 min. garumā skolēni iepazīsies ar nākotnes profesiju TOP prasmēm un iegūs praktiskus padomus savas karjeras veidošanai.
Vieslekcija tiks piedāvāta sākot ar 2022./2023. m.g. 2. semestri.

Klases stunda

Tēma
Karjeras mugursoma: nodaļas vadītāja

Mērķa auditorija
Valsts ieņēmumu dienests
8.-12. klase
Uzņēmums
Valsts ieņēmumu dienests
Lekcija tiešsaistē
40 min. tiešsaistes vieslekcijā skolēni iepazīsies ar VID nodaļas vadītājas karjeras ceļu un ikdienas darba pienākumiem.

Sociālās zinības

Tēma
Vēlēšanu pratība

Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
11.-12. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Lekcija tiešsaistē
40 min. tiešsaistes vieslekcijā skolēni gūs izpratni par vēlēšanu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā.
Paldies par lielo atsaucību, šobrīd saņemts maksimālais pieteikumu skaits. Tiklīdz būs iespēja, atvērsim pieteikšanos atkal.

Karjeras mugursoma

Tēma
3 amati Valsts ieņēmumu dienestā

Mērķa auditorija
Valsts ieņēmumu dienests
10.-12. klase
Uzņēmums
Valsts ieņēmumu dienests
Lekcija klātienē
40 min. klātienes vieslekcijā skolēni iepazīsies ar 3 dažādām profesijām un prasmēm un īpašībām, kas atbalsta karjeras izaugsmē.
Paldies par lielo atsaucību, šobrīd saņemts maksimālais pieteikumu skaits!

Sociālās zinības

Tēma
Kā nekļūt par cilvēku tirdzniecības upuri?

Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
7.-9. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Lekcija tiešsaistē
40 min. tiešsaistes vieslekcijā skolēni uzzinās par cilvēku tirdzniecības dažādajiem veidiem un savu tiesību aizsardzības mehānismiem.
Vieslekcijas ilgums 40 minūtes

Sociālās zinības

Tēma
Nodokļi

Mērķa auditorija
Valsts ieņēmumu dienests
8.-9. klase
Uzņēmums
Valsts ieņēmumu dienests
Lekcija klātienē
40 min. klātienes vieslekcijā skolēni iepazīsies ar Valsts Ieņēmumu dienesta ikdienu un gūs izpratni par nodokļu maksāšanas nozīmi.

Politika un tiesības

Tēma
Vārda brīvība un naida runa

Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
10.-12. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Lekcija klātienē
80 min. klātienes vieslekcijā skolēni iepazīsies ar tiesībām uz vārda brīvību, to nozīmi un robežām.

Dabaszinības

Tēma
Gāzes skola

Mērķa auditorija
Gaso
1.-9. klase
Uzņēmums
Gaso
Lekcija tiešsaistē
40. min. tiešsaistes vieslekcijā skolēni iepazīs dabasgāzes riskus un drošības pasākumus, kas jāzin ikvienam!
Nodarbības pieejamas no plkst. 09:00!

Karjeras mugursoma

Tēma
Valsts kontrolieris

Mērķa auditorija
Valsts kontrole
9.-12. klase
Uzņēmums
Valsts kontrole
Lekcija klātienē
80 min. klātienes karjeras mugursomas nodarbībā skolēni varēs iepazīties ar valsts kontrolieri un viņa darba specifiku.

Dabaszinības

Tēma
Elektrodrošība

Mērķa auditorija
Sadales tīkls
6.-8. klase
Uzņēmums
Sadales tīkls
Lekcija klātienē
40 min. vieslekcijā skolēni apgūs elektrodrošības būtiskās pamat prasmes un zināšanas.
Vieslekcija iespējama gan klātienē, gan tiešsaistē, norādot vēlmi pieteikuma komentāru sadaļā!

Dabaszinības

Tēma
Ievads enerģētikas nozarē

Mērķa auditorija
Gaso
7.-12. klase
Uzņēmums
Gaso
Lekcija tiešsaistē
80 min. tiešsaistes vieslekcijā skolēni iepazīsies ar enerģētiku un tās klātesamību mūsu ikdienā.
Vieslekcija pieejama tiešsaistē, laika posmā no plkst. 10:00 līdz 11:00!

Karjeras mugursoma

Tēma
Galvenais nodokļu inspektors

Mērķa auditorija
Valsts ieņēmumu dienests
6.-12. klase
Uzņēmums
Valsts ieņēmumu dienests
Lekcija klātienē
40 min. klātienes karjeras mugursomas nodarbībā skolēni tiks iepazīstināti ar VID galvenā nodokļu inspektora darbu un ikdienas pienākumiem.
Vieslekcija iespējama laika posmā no plkst. 09:00 līdz 14:00!

Klases stunda

Tēma
Profesija - krāpnieks. Ko tas nozīmē?

Mērķa auditorija
Luminor
9.-12. klase
Uzņēmums
Luminor
Lekcija klātienē
40 min. vieslekcijā skolēni uzzinās par dažādām krāpniecības shēmām un praktiskiem veidiem, kā sevi pasargāt.
Lekcija iespējama laika posmā no plkst. 08:00 līdz 10:00! Lekciju vada: Anrijs Šmits.

Sociālās zinības

Tēma
Digitālais mārketings ikdienā

Mērķa auditorija
Luminor
9.-12. klase
Uzņēmums
Luminor
Lekcija klātienē
40 min. klātienes vieslekcijā skolēni iepazīsies ar dažādiem rīkiem un nozīmi veiksmīgai komunikācijai digitālajā vidē.
Paldies par lielo atsaucību, šobrīd saņemts maksimālais pieteikumu skaits.

Ekskursija

Mazais Finansists


Mērķa auditorija
Swedbank
1.-3. klase
Uzņēmums
Swedbank
Ekskursija
“Mazais Finansists” ir izglītojoša Swedbank finanšu pratības spēle 1.–3. klašu skolēniem. Tās gaitā skolēni iejūtas pieaugušo lomā un pieņem lēmumu... Uzzināt vairāk
Jautājumu gadījumā rakstiet ziņu uz

Esmu efektīvs


Mērķa auditorija
Elektrum Energoefektivitātes centrs
5.-12. klase
Uzņēmums
Elektrum Energoefektivitātes centrs
Ekskursija
Elektrum Energoefektivitātes centra ekskursijā 5.–12. klašu skolēni apgūs energoefektivitātes pamatprincipus un pārbaudīs savas zināšanas spēlē “Es... Uzzināt vairāk

Finanšu laboratorija


Mērķa auditorija
Swedbank
4.-12. klase
Uzņēmums
Swedbank
Ekskursija
Finanšu laboratorija ir Swedbank sociāla iniciatīva 4.–12. klašu skolēnu finanšu pratības veicināšanai ar Escape room elementiem.
Pieejama ne ātrāk kā pēc 5 mēnešiem! Jautājumu gadījumā rakstiet ziņu uz .

Citi piedāvājumi

Iepirkšanās diena


Mērķa auditorija
Swedbank
1.-4. klase
Uzņēmums
Swedbank
Tiešsaiste
Gatavi mācību stundas materiāli 40 min. garumā. Skolotājiem pašu lietošanā, bez vieslektora klātbūtnes!
Tiešsaistei pielāgots mācību materiāls stundai par naudas lietām - piesakies, saņem materiālus un vadi šo stundu kad, kur un kā vēlies!

Budžeta plānošana


Mērķa auditorija
Swedbank
7.-9. klase
Uzņēmums
Swedbank
Tiešsaiste
Pilnībā izstrādāta mācību stunda (40 min), ko video formātā vada Swedbank Finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons. Video iekļautas visas norādes ... Uzzināt vairāk
Mācību materiāli skolotājiem. Stundu skolotājs var vadīt gan klātienē, gan attālināti!

Trīs krājkases


Mērķa auditorija
Swedbank
1.-4. klase
Uzņēmums
Swedbank
Tiešsaiste
Gatavi mācību stundas materiāli 40 min. garumā. Skolotājiem pašu lietošanā, bez vieslektora klātbūtnes!
Tiešsaistei pielāgots mācību materiāls stundai par naudas lietām - piesakies, saņem materiālus un vadi šo stundu kad, kur un kā vēlies!

Ilgtspējīga uzņēmējdarbība


Mērķa auditorija
Swedbank
10.-12. klase
Uzņēmums
Swedbank
Tiešsaiste
Gatavs mācību stundu materiāls (2-3 mācību stundas) par ilgtspējīgu biznesu un inovāciju lomu ilgtspējīga biznesa īstenošanā.
Mācību materiāli skolotājiem. Stundu skolotājs var vadīt gan klātienē, gan attālināti!

Kā nekļūt par naudas mūli un krāpnieku upuri


Mērķa auditorija
Swedbank
9.-12. klase
Uzņēmums
Swedbank
Tiešsaiste
Mācību video materiāls par naudas krāpšanu ar jaunieša pieredzes stāstu un īpaši izveidotu Kahoot viktorīnu. Pieejams: www.ej.uz/neesinaudasmulis
Šo mācību materiālu var iegūt atverot augstāk redzamo saiti. Pieteikšanās nav nepieciešama!

Tērējam gudri


Mērķa auditorija
Swedbank
7.-9. klase
Uzņēmums
Swedbank
Tiešsaiste
Pilnībā izstrādāta mācību stunda (40 min), ko video formātā vada Swedbank Finanšu institūta eksperte Evija Kropa. Video iekļautas visas norādes sko... Uzzināt vairāk
Mācību materiāli skolotājiem. Stundu skolotājs var vadīt gan klātienē, gan attālināti!

Sapņiem ir jākrāj


Mērķa auditorija
Swedbank
1.-4. klase
Uzņēmums
Swedbank
Tiešsaiste
Gatavi mācību stundas materiāli 40 min. garumā. Skolotājiem pašu lietošanā, bez vieslektora klātbūtnes!
Tiešsaistei pielāgots mācību materiāls stundai par naudas lietām - piesakies, saņem materiālus un vadi šo stundu kad, kur un kā vēlies!