Pieteikt nodarbību

Skola:

Kontaktpersona:

Iesniegtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi Skolu programmas "Dzīvei gatavs" vajadzībām, programmas darbības nodrošināšanai un saziņai saistībā ar pieteikto vieslekciju.

Vieslekcija:

Zero Waste Latvija

Ekonomika

Tiešsaiste

Aprites ekonomika

10.-12. klase

Nodarbībās skolēni uzzinās par valdošā ekonomikas modeļa nepilnībām materiālu un enerģijas apritē un ar to saistītajām vides problēmām, kā arī par to, ko varam darīt gan kā indivīdi, gan kā sabiedrība kopumā. Skolēni piedalīsies diskusijā un nodarbības laikā tiks uzdoti iesaistoši praktiskie uzdevumi, kuru ietvaros skolēni tiks aicināti ieteikt rast alternatīvus aprites ekonomikas risinājumus esošām precēm.

Nodarbības ilgums: 40 min.

Saistītās mācību jomas: Dabaszinātņu, Sociālā un pilsoniskā

Pēc aktīvas dalības skolēni:

  • zinās, kas ir lineārā ekonomika un kādas vides problēmas rodas tās rezultātā; 
  • izpratīs, kā vides problēmas attiecas uz viņiem pašiem un viņu nākotni; 
  • būs iedvesmoti uz gan personīgā dzīvesveida izmaiņām, gan iesaistīšanos pilsoniskās aktivitātēs ilgtspējas virzienā;
  • būs stiprinājuši prasmi analītiski izvērtēt iespējamos risinājumus.

Nepieciešamie resursi: interneta pieslēgums, dators ar video kameru, mikrofonu un skaņas atskaņošanas ierīci

Tiešsaistes platforma: Zoom

Papildus informācija: 

  • Maksimālais skolēnu skaits vienas nodarbības ietvaros ir 38.
Norādītais laiks ir informatīvs un tiks precizēts lektoram ar jums sazinoties.