Pieteikt nodarbību

Skola:

Kontaktpersona:

Iesniegtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi Skolu programmas "Dzīvei gatavs" vajadzībām, programmas darbības nodrošināšanai un saziņai saistībā ar pieteikto vieslekciju.

Vieslekcija:

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs

Politika un tiesības

Klātiene

Vārda brīvība un naida runa

10.-12. klase

Iecietības veicināšana sabiedrībā, vārda brīvība un naida runa.

80 min. klātienes vieslekcijā skolēniem tiks sniegts ieskats par tiesību uz vārda brīvību nozīmi un robežām, atšķirīgas attieksmes aizliegumu, veicināta iecietība jauniešu vidū, un sniegtas pazīmes, kas palīdzēs nošķirt naida runu no pieļaujamām izteiksmes formām.

Lekcijas mērķis ir Izglītot jauniešus par tiesību uz vārda brīvību robežām, kā arī atšķirīgas attieksmes aizliegumu un toleranci, koncentrējoties uz naida runas satura ierobežošanu. Nodarbība paredz lomu spēli (tiesas izspēli) argumentētai domas izklāstīšanai “par” vai “pret” pretrunīgai problēmai vai situācijai. Tiesas procesa izspēle padziļina tēmas izpratni, paplašina zināšanas par to, kas ir jādara tiesas procesā tiesnesim, advokātam un prokuroram, kā arī palīdz izprast tiesiskuma būtību. 

Nodarbības ilgums: 80 min.

Saistītās mācību jomas: Sociālā un pilsoniskā

Lekcijas laikā tiks veicinātas šādas skolēnu kompetences:

  • Kritiskā domāšana;
  • Problēmrisināšanas prasmes;
  • Komunikācija un sadarbība;
  • Argumentācijas prasmes;
  • Situācijas analīze.

Nepieciešamie resursi: Dators ar interneta pieslēgumu, Skaņas atskaņošanas ierīce. 

Papildus informācija: 

  • Vieslekcijā var piedalīties līdz 38 skolēni.
Norādītais laiks ir informatīvs un tiks precizēts lektoram ar jums sazinoties.
Pieejama ne ātrāk kā pēc 6 mēnešiem!