Pieteikt nodarbību

Skola:

Kontaktpersona:

Iesniegtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi Skolu programmas "Dzīvei gatavs" vajadzībām, programmas darbības nodrošināšanai un saziņai saistībā ar pieteikto vieslekciju.

Vieslekcija:

Printful

Sociālās zinības

Tiešsaiste

Ilgtspējīga un atbildīga uzņēmējdarbība

10.-12. klase

Atrodoties klimata pārmaiņu radītu katastrofu nākotnes priekšā, mūsu nākotnes uzņēmējiem ir svarīgi saprast, kā viņu lēmumi ietekmēs klimata pārmaiņas. Tāpat tas palīdzēs pieņemt izglītotus patērētāja lēmumus jau šodien.

Nodarbības ilgums: 60 min.

Saistītās mācību jomas: Sociālā un pilsoniskā

Pēc aktīvas dalības skolēni:

  • būs guvuši vispārīgu priekštatu par ilgtspējīgas un atbildīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem; 
  • izpratīs uzņēmērjdarbības ietekmi uz vidi un sabiedrību;
  • apzināies sakarību starp uzņēmuma vērtībām un radīto ietekmi uz vidi un sabiedrību;
  • zinās jēdzienus, kā ilgtspēja, korporatīvā sociālā atbildība, zaļmaldināšana, karbona pēda, aprites ekonomika;
  • būs uzzinājuši par  ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem līdz 2030.g. un Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām

Nepieciešamie resursi: Dators ar interneta pieslēgumu, Projektors un ekrāns, Skaņas atskaņošanas ierīce, Videokamera, Viedtālruņi skolēniem tiešsaistes rīku izmantošanai, Pierakstu lapas un rakstām piederumi

Tiešsaistes platforma: Google Meet

Papildus informācija: 

  • Vieslekcija iespējama laika posmā no plkst. 11:00 līdz 13:00!
  • Vieslekcijā var piedalīties līdz 38 skolēni.
Norādītais laiks ir informatīvs un tiks precizēts lektoram ar jums sazinoties.