Pieteikt nodarbību

Skola:

Kontaktpersona:

Iesniegtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi Skolu programmas "Dzīvei gatavs" vajadzībām, programmas darbības nodrošināšanai un saziņai saistībā ar pieteikto vieslekciju.

Vieslekcija:

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs

Sociālās zinības

Tiešsaiste

Vēlēšanu pratība

9.-12. klase

Stundas gaitā skolēni gūs ieskatu par pilsoniskās līdzdalības formām, aktīvajām un pasīvajām vēlēšanu tiesībām. Detalizētāk aplūkojot aktīvās vēlēšanu tiesības un to nozīmi demokrātiskas sabiedrības stiprināšanā, skolēniem tiks piedāvāta iespēja izvērtēt partiju politiskajās programmas un piedalīties virtuālā balsojumā.

Nodarbības ilgums: 80 min.

Saistītās mācību jomas: Sociālā un pilsoniskā

Pēc aktīvas dalības skolēni:

  • apzināsies pilsoniskās līdzdalības formas;
  • spēs atšķirt aktīvās un pasīvās vēlēšanu tiesības;
  • pratīs izvērtēt partiju politiskajās programmas.

Iekļautās 21. gs. kompetences:

  • kritiskā domāšana; 
  • problēmrisināšanas prasmes; 
  • komunikācija un sadarbība;
  • argumentācijas prasmes; 
  • situācijas analīze.

Nepieciešamie resursi: interneta pieslēgums, dators ar video kameru un mikrofonu, A4 lapas.

Norādītais laiks ir informatīvs un tiks precizēts lektoram ar jums sazinoties.
Pieejama ne ātrāk kā pēc 4 mēnešiem!