Pieteikt nodarbību

Skola:

Kontaktpersona:

Iesniegtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi Skolu programmas "Dzīvei gatavs" vajadzībām, programmas darbības nodrošināšanai un saziņai saistībā ar pieteikto vieslekciju.

Vieslekcija:

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs

Sociālās zinības

Klātiene

Vēlēšanu pratība

11.-12. klase

Stundas gaitā skolēni gūs ieskatu par pilsoniskās līdzdalības formām, aktīvajām un pasīvajām vēlēšanu tiesībām. Detalizētāk aplūkojot aktīvās vēlēšanu tiesības un to nozīmi demokrātiskas sabiedrības stiprināšanā.

Nodarbības ilgums: 40 min.

Saistītās mācību jomas: Sociālā un pilsoniskā

Pēc aktīvas dalības skolēni:

  • apzināsies pilsoniskās līdzdalības formas;
  • spēs atšķirt aktīvās un pasīvās vēlēšanu tiesības;
  • pratīs izvērtēt partiju politiskajās programmas.

Iekļautās 21. gs. kompetences:

  • kritiskā domāšana; 
  • problēmrisināšanas prasmes; 
  • komunikācija un sadarbība;
  • argumentācijas prasmes; 
  • situācijas analīze.

Nepieciešamie resursi: interneta pieslēgums, dators ar video kameru un mikrofonu

Norādītais laiks ir informatīvs un tiks precizēts lektoram ar jums sazinoties.