Piesakieties tiešsaistei

Skola:

Kontaktpersona:

Iesniegtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi Skolu programmas "Dzīvei gatavs" vajadzībām, programmas darbības nodrošināšanai un saziņai saistībā ar pieteikto tiešsaisti.

Tiešsaiste:

Aprites ekonomika

Zero Waste Latvija

Tiešsaistes platforma: Zoom

Nodarbībās skolēni uzzinās par valdošā ekonomikas modeļa nepilnībām materiālu un enerģijas apritē un ar to saistītajām vides problēmām, diskutēs par to, ko varam darīt gan kā indivīdi, gan kā sabiedrība kopumā, lai to mainītu.

Uzzināt vairāk

Nodarbībās skolēni uzzinās par valdošā ekonomikas modeļa nepilnībām materiālu un enerģijas apritē un ar to saistītajām vides problēmām, diskutēs par to, ko varam darīt gan kā indivīdi, gan kā sabiedrība kopumā, lai to mainītu. Skolēni piedalīsies diskusijā un nodarbības beigās tiks uzdots praktiskais uzdevums grupās, kura ietvaros skolēni tiks aicināti rast risinājumus kādai sadzīves lietai un tos prezentēt, saņemot atgriezenisko saiti par piedāvātajiem risinājumiem.