Piesakieties tiešsaistei

Skola:

Kontaktpersona:

Iesniegtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi Skolu programmas "Dzīvei gatavs" vajadzībām, programmas darbības nodrošināšanai un saziņai saistībā ar pieteikto tiešsaisti.

Tiešsaiste:

Birža un vērtspapīri

Nasdaq Riga

Tiešsaistes platforma: Zoom

40 min. nodarbībā skolēni apgūs pamatzināšanas par biržas darbības principiem un investīcijām vērtspapīros.

Uzzināt vairāk

Skolēniem būs iespēja iepazīties ar dažādiem vērtspapīru veidiem, ieskatīties, kā notiek to tirdzniecība un uzzināt vairāk par ieguldījumiem.   

Nodarbības mērķi:  

  • Sekmēt skolēnu zināšanu apguvi par biržu, vērtspapīru tirdzniecību un ieguldījumu veidiem (akcijas, obligācijas, ieguldījumu fondi), izmantojot praktiskus piemērus; 
  • Radīt skolēni izpratni par vērtspapīru tirgus nozīmi un tā darbību 

Pec aktīvas dalības nodarbībā skolēni: 

  • Pārzinās vērtspapīru veidus, biržas darbības struktūru un ieguldīšanas pamatprincipus;   
  • Spēs atrast un izmantot pieejamo informāciju par vērtspapīriem; 
  • Spēs izskaidrot vērtspapīru tirgus darbības principus.