Piesakieties tiešsaistei

Skola:

Kontaktpersona:

Iesniegtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi Skolu programmas "Dzīvei gatavs" vajadzībām, programmas darbības nodrošināšanai un saziņai saistībā ar pieteikto tiešsaisti.

Tiešsaiste:

Cilvēku tirdzniecība

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs

Tiešsaistes platforma: MS Teams

Skolēni 40min. nodarbībā gūst priekšstatu par izplatītākajiem cilvēku tirdzniecības veidiem, atpazīst un zina kā reaģēt iespējamās riska situācijās.

Uzzināt vairāk

Mērķis: 

  • Stiprināt skolēnu zināšanas par cilvēku tirdzniecības dažādajiem veidiem (bērnu iesaistīšana pornogrāfisku materiālu izgatavošanā, seksuālu pakalpojumu sniegšanā, noziegumos u.c.).
  • Attīstīt prasmi atpazīt iespējamos riskus un pilnveidot zināšanas par savu tiesību aizsardzības mehānismiem.

Plānotais rezultāts:

  • Skolēni gūst priekšstatu par izplatītākajiem cilvēku tirdzniecības veidiem.
  • Atpazīst iespējamās riska situācijas.
  • Prot reaģēt riska situācijās un meklēt palīdzību.