Piesakieties tiešsaistei

Skola:

Kontaktpersona:

Iesniegtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi Skolu programmas "Dzīvei gatavs" vajadzībām, programmas darbības nodrošināšanai un saziņai saistībā ar pieteikto tiešsaisti.

Tiešsaiste:

Elektrodrošība

Sadales tīkls

Tiešsaistes platforma: MS Teams/Zoom

40 min. nodarbībā skolēni iegūs zināšanas par elektrību un elektrodrošību.

Uzzināt vairāk

Lai apgūtu pamat elektrodrošības prasmes un zināšanas, skolēni apskatīs dažādus pareizas un nepareizas rīcības piemērus, analizēs tos un diskutēs par rīcību dažādās situācijās. 

Skolēni:

  • ZINĀS kā jārīkojas, ja notikusi elektroierīces sabojāšanās, vadu izolācijas bojāšanās, vadu pārraušana u. c.
  • SPĒS rīkoties ar elektriskām ierīcēm, ievērojot drošības noteikumus.
  • VARĒS identificēt nedrošas situācijas un atrast drošāko to risinājumu.

Nepieciešamie resursi: 

  • Saite uz vieslekciju platformā MS Teams vai Zoom
  • Dators, viedierīces skolēniem, lai var izmantot menti.com balsošanas platformu