Piesakieties tiešsaistei

Skola:

Kontaktpersona:

Iesniegtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi Skolu programmas "Dzīvei gatavs" vajadzībām, programmas darbības nodrošināšanai un saziņai saistībā ar pieteikto tiešsaisti.

Tiešsaiste:

Vēlēšanu pratība

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs

Tiešsaistes platforma: Zoom

Nodarbības laikā skolēni gūs izpratni par vēlēšanu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā.

Uzzināt vairāk

Stundas laikā īsumā tiks iezīmētas pilsoniskās līdzdalības formas, aktualizēts temats par aktīvajām un pasīvajām vēlēšanu tiesībām, detalizēti aplūkoti aktīvās vēlēšanu tiesības un to nozīmi demokrātiskas sabiedrības stiprināšanā.

Pēc aktīvas dalībās tiešsaistes stundā skolēni ir apzināsies vēlēšanu procesu un izpratīs tā nozīmi demokrātiskā sabiedrībā.

Nodarbības standarta laiks ir 40 min., taču, ja iespējams, var ilgt līdz 60. min.