Unikālās iespējas

Skola:

Kontaktpersona:

Iesniegtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi Skolu programmas "Dzīvei gatavs" vajadzībām, programmas darbības nodrošināšanai un saziņai saistībā ar pieteikto tiešsaisti.

Tiešsaiste:

Budžeta plānošana

Swedbank

Tiešsaistes platforma: Pēc izvēles

Pilnībā izstrādāta mācību stunda (40 min), ko video formātā vada Swedbank Finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons. Video iekļautas visas norādes skolotājam, kā arī praktisko darbu laika atskaite.

Uzzināt vairāk

Pilnībā izstrādāts materiāls 7.- 9.klasēm vienai mācību stundai par finanšu pratību jeb naudas prasmi. Stundu video formātā vada Swedbank Finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons un tās laikā jaunieši kopā ar TV raidījuma "Naudas pavēlnieks" varoņiem izpratīs budžeta plānošanas galvenos aspektus.

 

Skolotāja uzdevums ir atskaņot video, izdalīt skolēniem darba lapas, kā arī pēc lektora video iekļautā aicinājuma novadīt grupu darbus un diskusijas. Visas norādes par skolotāja iesaisti un grupu darbiem/diskusijām paredzētais laiks (ar laika atskaites hronometru) ir iekļauts video. Skolotājam atliek vien atskaņot to un darboties kopā ar jauniešiem.

 

Mācību stundā skolēni:

 • iepazīsies ar jēdzienu “budžets” un spēs raksturot dažādus ar budžeta plānošanu saistītus jēdzienus.
 • iejutīsies finanšu konsultanta lomā un palīdzēs sakārtot TV raidījuma “Naudas pavēlnieks” varoņu naudas lietas;
 • iemācīsies atpazīt un sagrupēt galvenās izdevumu pozīcijas;
 • pārdomās, kā iespējams sasniegt mērķus – pelnot vairāk vai tērējot mazāk?
 • apzināsies neparedzētu izdevumu varbūtību un ietekmi uz iepriekš izstrādāto plānu.

Nodarbības ilgums: 40 min.

Saistītās mācību jomas: Sociālā un pilsoniskā

Iekļautās 21. gs. kompetences:

 • naudas prasme;
 • kritiskā domāšana; 
 • sadarbības prasmes (grupu darbs);
 • problēmrisināšanas prasmes;
 • komunikācijas prasmes.

Nepieciešamie resursi: interneta pieslēgums, dators, skaņas iekārta.

Papildus informācija: 

 • Piesakoties stundai, skolotājs saņems uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi unikālu video saiti un darba lapu;
 • Skolotājs organizē mācību stundu, balstoties uz saņemtajiem mācību materiāliem, bez Swedbank Latvia vieslektora iesaistīšanās klātienē;
 • Piesakoties stundai, jānorāda datums un plkst. laiks, taču tas nenozīmē, ka tieši tajā laikā jāīsteno mācību stunda.