Unikālās iespējas

Skola:

Kontaktpersona:

Iesniegtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi Skolu programmas "Dzīvei gatavs" vajadzībām, programmas darbības nodrošināšanai un saziņai saistībā ar pieteikto tiešsaisti.

Tiešsaiste:

Ieguldījumi – risks un ienesīgums

Swedbank

Tiešsaistes platforma: Pēc izvēles

Gatavs mācību stundas materiāls 40 min. garumā. Skolotājiem pašu lietošanā, bez vieslektora klātbūtnes!

Uzzināt vairāk

Gatavs mācību stundu materiāls (37 minūtes) par ieguldījumu risku un ienesīgumu. Noskaidrosim, kas ir risks ieguldījumos un kādēļ tas pastāv. Apskatīsim, kas ir individuālais riska profils un kā tas var palīdzēt izvairīties no nepārdomātiem lēmumiem. Kopā uzzināsim dažādas metodes, kā ieguldījumu risku mazināt. Stundas noslēgumā kopā veidosim ieguldījumu portfeļus speciālā tam paredzētā rīkā.

Mērķis: Skolēni apzinās, kādi riski pavada ieguldījumu veikšanu, un īsteno risku mazinošus pasākumus. Gūst praktiskas iemaņas ieguldījumu portfeļa veidošanā, meklē un atrod nepieciešamo informāciju par vērtspapīriem, pamato ar ieguldījumu portfeļa veidošanu  saistītos lēmumus.

Piezīmes:

·       Ieguldījumu portfeļa uzdevuma veikšanai nepieciešama vismaz viena digitāla ierīce (dators, viedtelefons, planšete) ar interneta pieslēgumu uz 3–6 jauniešu lielu grupu.

·       Mācību stundas noslēgumā skolēni savus izveidotos ieguldījumu portfeļus nosūta skolotājam apskatīšanai un izvērtēšanai. Saiti ar izveidoto ieguldījumu portfeli būs iespējams iegūt, kad uzdevums tiks pabeigts.

Nepieciešamie resursi: interneta pieslēgums, dators, skaņas iekārta.

Papildus informācija:

·       Piesakoties stundai, skolotājs saņems mācību materiālu uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi;

·       Skolotājs organizē mācību stundu, balstoties uz saņemtajiem mācību materiāliem, bez Swedbank Latvia vieslektora iesaistīšanās klātienē!

·       Piesakoties stundai, jānorāda datums un plkst. laiks, taču tas nenozīmē, ka tieši tajā laikā jāīsteno mācību stunda.

Iesakām materiālus lietot sekojošā secībā: 1. Ieguldījumu pamati. 2. Ieguldījumi un peļņa. 3. Ieguldījumi - risks un ienesīgums. Protams, katru materiālu iespējams izmantot arī atsevišķi!