Unikālās iespējas

Skola:

Kontaktpersona:

Iesniegtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi Skolu programmas "Dzīvei gatavs" vajadzībām, programmas darbības nodrošināšanai un saziņai saistībā ar pieteikto tiešsaisti.

Tiešsaiste:

Ilgtspējīga uzņēmējdarbība

Swedbank

Tiešsaistes platforma: Pēc izvēles

Gatavs mācību stundu materiāls (2-3 mācību stundas) par ilgtspējīgu biznesu un inovāciju lomu ilgtspējīga biznesa īstenošanā.

Uzzināt vairāk

Gatavs mācību stundu materiāls (2-3 mācību stundas) par ilgtspējīgu biznesu un inovāciju lomu ilgtspējīga biznesa īstenošanā. Stundas laikā, izmantojot materiālu par ilgtspējīgu biznesu un inovāciju lomu tā īstenošanā, skolēni savā starpā diskutēs, skatīsies video un veidos pierakstus, meklēs un analizēs lokālus, nacionālus un starptautiskus piemērus, sadarbosies pāros un komandās, skaidros inovāciju lomu ilgtspējīga biznesa īstenošanā. Tiks ģenerētas idejas, kā konkrēti uzņēmumi savu darbību var padarīt ilgtspējīgāku, prezentēs savas idejas un iegūs/sniegs atgriezenisko saiti. 

Pēc materiāla izmantošana stundas laikā skolēni:

 • Zina, kas ir ilgtspējīga uzņēmējdarbība un ko nozīmē ESG;
 • Spēj pamatot ilgtspējīga biznesa būtību un atpazīt konkrētu ilgtspējīgu biznesu piemērus;
 • Spēj skaidrot inovāciju lomu ilgtspējīga biznesa īstenošanā;
 • Uz zināšanu pamata spēj ģenerēt idejas, kā konkrēti uzņēmumi (lokāli, nacionāli vai starptautiski) savu darbību var padarīt ilgtspējīgāku. Ja skolēniem ir savs SMU, tad kā piemēru var izmantot sava SMU darbību;
 • Sadarbojas, meklē, analizē, pamato un piedalās diskusijā.

Piezīmes:

 • Materiāls paredzēts 2 mācību stundām (lielas klases, kurā ir vairāk nekā 20 skolēnu, gadījumā iespējams, ka prezentācijas un diskusijas būs garākas, būtu vēlams ierēķināt 2,5 – 3 mācību stundas).
 • Mācību stundas veidotas klātienei, bet ir pielāgojamas attālinātām mācību stundām, dalot skolēnus grupās un pierakstus veicot uz jamboard (baltās tāfeles tiešsaistē).
 • Mācību stundas var dalīt un pielāgot attiecīgās klases un skolotāja vajadzībām.

Papildus informācija:

 • Piesakoties stundai, skolotājs uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi saņems mācību materiālu PDF formātā;
 • Skolotājs organizē mācību stundu, balstoties uz informāciju, kas norādīta saņemtajā mācību materiālā, bez Swedbank vieslektora iesaistīšanās klātienē vai tiešsaistē;
 • Piesakoties stundai, jānorāda datums un plkst. laiks, taču tas nenozīmē, ka mācību stunda jāīsteno tieši šajā laikā. To iespējams īstenot jebkurā skolotājam ērtā laikā.