Unikālās iespējas

Skola:

Kontaktpersona:

Iesniegtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi Skolu programmas "Dzīvei gatavs" vajadzībām, programmas darbības nodrošināšanai un saziņai saistībā ar pieteikto tiešsaisti.

Tiešsaiste:

Trīs krājkases

Swedbank

Tiešsaistes platforma: Pēc izvēles

Gatavi mācību stundas materiāli 40 min. garumā. Skolotājiem pašu lietošanā, bez vieslektora klātbūtnes!

Uzzināt vairāk

Stundas laikā tiek aktualizēta kabatas naudas jēga un dažādu tēriņu iedalījums vajadzībās un vēlmēs. Skolēni nostiprina izpratni par vēlmju un vajadzību atšķirībām gan, pildot uzdevumus par stāsta varoņa jauniegūto suni, gan domājot arī par sevi un savu ģimeni. Vēlmju un vajadzību nodrošināšanā liels palīgs ir krāšana, tāpēc bērni atbilstoši grāmatas stāstam domās par mērķiem trīs būtiskās kategorijās “Sapņi”, “Izklaide” un “Ziedošana”. 

Stundas pirmajā daļā bērni noklausās stāstu (skolotājs to atskaņo no Swedbank Spotify, Youtube vai arī nolasa pats), bet pēc tam tiek pildīti praktiskie uzdevumi: 

  • diskusija par kabatas naudu, tēriņiem un krāšanu
  • tiek aktualizēta vajadzību un vēlmju atšķirība
  • bērni identificē savas vajadzības un vēlmes
  • bērni nosaka dažādus krāšanas mērķus 

Piesakoties stundai, skolotājs saņems uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi visus mācību materiālus, kas nepieciešami stundas norisei – stundas plānu, pavadošo prezentāciju un stāsta elektronisko versiju. Skolotājs pats vada mācību stundu, balstoties uz saņemtajiem mācību materiāliem, bez Swedbank vieslektora iesaistīšanās!

Stunda izstrādāta, balstoties uz stāstu “Trīs krājkases” no Swedbank izdotās grāmatas “NAUDA un citas Cīruļu ģimenes lietas”, kas ietver desmit aizraujošus stāstus par bērnu piedzīvojumiem un mācībām, apgūstot naudas pasauli. Stāsti un tiem pievienotie Swedbank Finanšu institūta padomi ir labs palīgs vecākiem un sākumskolas skolotājiem sarunās ar  bērniem par naudu. Grāmatas autori ir Swedbank Finanšu institūta eksperti Evija Kropa un Reinis Jansons un lietuviešu blogeris un komunikācijas speciālists Simons Urbons. Vairāk nekā 4000 grāmatas drukāto eksemplāru kā dāvana šī gada laikā ceļos uz Latvijas skolām un bibliotēkām, bet, lai grāmata būtu pieejama visām Latvijas ģimenēm, stāstu audioversijas jau šobrīd klausāmas Swedbank Spotify un Youtube kanālā. Stāstus ierunājuši sabiedrībā pazīstami vecāki – Laura un Toms Grēviņi un Kristīne un Kaspars Virsnīši.

Elektroniski stāsti kopā ar padomiem pieejami Swedbank blogā “Manas finanses” - https://blog.swedbank.lv/nauda/finansu-pratibas-gramata-635