Iepazīsties ar vieslekcijām!

Vieslekciju plānus esam izstrādājuši kopā ar "Iespējamās misijas" skolotājiem. Tajās jaunieši attīstīs 21. gadsimtam svarīgas prasmes un to pielietojumu plašākā kontekstā.

Stundās vieslektori ar skolēniem dalās prasmēs un zināšanās, tās netiek izmantotas komerciālu mērķu sasniegšanai un pakalpojumu/produktu reklamēšanai. Vieslekcijas pieejamas bez maksas. Valsts izglītības un satura centrs konsultē vieslekciju plānu izstrādē.

Iepazīties ar "Dzīvei gatavs" vieslekcijām un tām pieteikties vai pieteikt ekskursiju var priekšmeta skolotājs, karjeras skolotājs vai skolas mācību pārzinis.

Atrodi piemērotāko vieslekciju

Matemātika


Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Vieslekcijas veids
Lekcija
Stundas laikā skolēni iejutīsies bankas vērtspapīru brokera lomā, lai apgūtu tematu par statistikas elementiem un gūtu ieskatu par akciju tirdzniec... Uzzināt vairāk

Dizaina domāšanas darbnīca


Mērķa auditorija
Accenture
7.-12. klase
Uzņēmums
Accenture
Vieslekcijas veids
Ekskursija
Accenture Latvija darbnīca ļaus 7.-12.klašu skolēniem apgūt vienu no uzņēmumā izmantotajām darba metodēm “Dizaina domāšana”.
Ieplānot ekskursiju šajā mācību gadā diemžēl vairs nav iespējams - esam saņēmuši maksimālo pieteikumu skaitu.

Politika un tiesības


Mērķa auditorija
Latvijas Zvērinātu notāru padome
9.-12. klase
Uzņēmums
Latvijas Zvērinātu notāru padome
Vieslekcijas veids
Lekcija
Stundas tēma saturiski saistīta ar varas dalīšanas aspektiem demokrātiskā sabiedrībā, konkrētāk, tiesu varas profesiju (notārs), civiltiesībām un i... Uzzināt vairāk
Stundu iespējams izmantot arī Sociālajās zinībās 9.klasei

Mājturība un tehnoloģijas


Mērķa auditorija
Rimi
6. klase
Uzņēmums
Rimi
Vieslekcijas veids
Lekcija
"Gatavo veselīgi un ar prieku" Skolēni iejutīsies šefpavāra lomā un apgūs sadarbības prasmes. Gūs ieskatu un izpratni tajā, kā ar prieku gatavot v... Uzzināt vairāk
Ieplānot vieslekciju šajā mācību gadā vairs nav iespējams - esam saņēmuši maksimālo pieteikumu skaitu.

Ekonomika


Mērķa auditorija
Rimi
11. klase
Uzņēmums
Rimi
Vieslekcijas veids
Lekcija
Stundas laikā skolēniem būs iespēja iejusties Rimi Baltic biroja darbinieku ikdienā, salīdzinot dažādu veikalu rentabilitātes rādītājus. Skolēniem ... Uzzināt vairāk

Klases stunda


Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Vieslekcijas veids
Lekcija
Iejūtoties personīgo finanšu konsultanta lomā, skolēni apgūs tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. Stundas gaitā skolēni iepazī... Uzzināt vairāk

Ekonomika


Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Vieslekcijas veids
Lekcija
Iejūtoties bankas kredītkomitejas speciālistu lomās, stundas laikā skolēni apgūs tematu par aizņēmumu veidiem un izzinās kreditēšanas procesa princ... Uzzināt vairāk

Angļu valoda


Mērķa auditorija
Magebit
9. klase
Uzņēmums
Magebit
Vieslekcijas veids
Lekcija
Stundas gaitā skolēni apgūs formālas un neformālas komunikācijas pielietojumu mūsdienās. Jaunieši iejūtoties komunikācijas speciālista lomā, viņi m... Uzzināt vairāk

Angļu valoda


Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Vieslekcijas veids
Lekcija
Skolēni, iejūtoties karjeras konsultanta lomā, apgūs tematu par nākotnes darba tirgu. Jaunieši tiks iepazīstināti ar nākotnes profesiju izaicinājum... Uzzināt vairāk

Angļu valoda


Mērķa auditorija
Accenture
8.-12. klase
Uzņēmums
Accenture
Vieslekcijas veids
Lekcija
Stundas laikā skolēns izpratīs kultūras dažādību tēmu, iepazīstot Accenture Latvija darbiniekus no dažādām pasaules valstīm. Skolēni apgūst kultūra... Uzzināt vairāk

Finanšu laboratorija


Mērķa auditorija
Swedbank
4.-12. klase
Uzņēmums
Swedbank
Vieslekcijas veids
Ekskursija
Finanšu laboratorija ir jauna Swedbank sociāla iniciatīva 4.–12. klašu skolēnu finanšu pratības veicināšanai ar Escape room elementiem.
Jautājumu gadījumā par ekskursiju rakstiet uz

Politika un tiesības


Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
10.-12. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Vieslekcijas veids
Lekcija
Nodarbība paredz lomu spēles laikā (tiesas izspēle) argumentētu domas izklāstīšanu “par” vai “pret” atbilstoši dotajai pretrunīgajai problēmai vai ... Uzzināt vairāk

Ekonomika un matemātika


Mērķa auditorija
Balta
11. klase
Uzņēmums
Balta
Vieslekcijas veids
Lekcija
EKONOMIKA UN MATEMĀTIKA! Divu mācību stundu laikā skolēni apgūst divu mācību priekšmetu (ekonomikas un matemātikas) savstarpējo “sadarbību”, lai s... Uzzināt vairāk

Informātika


Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Vieslekcijas veids
Lekcija
Stundas gaitā skolēni apgūs tematu par drošību, veicot pirkumus internetā. Jaunieši iejutīsies bankas drošības speciālista lomā, lai kritiski izvēr... Uzzināt vairāk

Sociālās zinības


Mērķa auditorija
Ventspils Nafta termināls
9. klase
Uzņēmums
Ventspils Nafta termināls
Vieslekcijas veids
Lekcija
Mācību stundas laikā skolēni iejutīsies darba devēja un darba meklētāja ādā, izspēlējot darba intervijas sarunu. Tiks aktualizēts - gan, ko no darb... Uzzināt vairāk

Ekskursija A/S Grindeks


Mērķa auditorija
Grindeks
11.-12. klase
Uzņēmums
Grindeks
Vieslekcijas veids
Ekskursija
Iespēja apskatīt uzņēmumu

Fizika


Mērķa auditorija
Ventspils Nafta termināls
9., 11.-12. klase
Uzņēmums
Ventspils Nafta termināls
Vieslekcijas veids
Lekcija
Šajā stundā skolēni uzzinās, kas ir termiskā izplešanās, termiskās izplešanās koeficients. Iemācīsies aprēķināt ķermeņa izmēru maiņu temperatūras i... Uzzināt vairāk

Psiholoģija


Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
10.-12. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Vieslekcijas veids
Lekcija
Apgūstot datu aizsardzības pamatprincipus, skolēni stundas laikā iepazīsies ar iespējām, kā aizsargāt savus personas datus. Skolēniem būs jādomā, k... Uzzināt vairāk

Sociālās zinības


Mērķa auditorija
Accenture
7.-9. klase
Uzņēmums
Accenture
Vieslekcijas veids
Lekcija
Pielietojot dizaina domāšanas principus, stundas laikā skolēni apgūs tematu par dzimuma līdztiesību. IT jomas uzņēmumos Latvijā un pasaulē vairāk t... Uzzināt vairāk

Ķīmija


Mērķa auditorija
Grindeks
8. klase
Uzņēmums
Grindeks
Vieslekcijas veids
Lekcija
Skolēniem stundā par ķīmisko reakciju daudzveidība būs iespēja saskatīt šo reakciju piemērus dzīvē. Veicot īsu laboratorijas darbu, viņi varēs nost... Uzzināt vairāk

Dabaszinības


Mērķa auditorija
Sadales Tīkls
6. klase
Uzņēmums
Sadales Tīkls
Vieslekcijas veids
Lekcija
Lai apgūtu pamateletrodrošibas prasmes un zināšanas, skolēni vieslekcijā apskatīs dažādus pareizas un nepareizas rīcības piemērus, analizēs tos un ... Uzzināt vairāk

Latviešu valoda


Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
10.-12. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Vieslekcijas veids
Lekcija
Stundas gaitā jaunieši tiek iepazīstināti ar veidiem, kā izprast ikdienā sastopamus jautājumus no juridiskās puses, kam pievērst uzmanību un kur me... Uzzināt vairāk

Ekonomika


Mērķa auditorija
Accenture
10.-12. klase
Uzņēmums
Accenture
Vieslekcijas veids
Lekcija
Apgūstot dizaina domāšanas principus, stundas laikā skolēni apgūs tematu par darba ražīgumu. Viens no faktoriem, kas ietekmē darba ražīgumu ir tehn... Uzzināt vairāk

Sociālās zinības


Mērķa auditorija
CircleK
8. klase
Uzņēmums
CircleK
Vieslekcijas veids
Lekcija
“Kā nokļūt līdz sapņu darbam” Skolēni pārdomās nākotnes darba iespējas. Izzinās darba tirgus attīstības īpatnības un prasības. Skolēni pētīs soļus... Uzzināt vairāk
Pieejama ne ātrāk kā pēc 2 mēnešiem!

Programmēšana


Mērķa auditorija
Accenture
10. klase
Uzņēmums
Accenture
Vieslekcijas veids
Lekcija
Stundas laikā skolēns apgūs algoritmus, kuri satur priekšnosacījumu ciklus, vienkāršu sazarojumu izmantošana.
Programmēšanas stundu aicinām arī izmantot Informātikas stundas ietvaros

Sociālās zinības


Mērķa auditorija
Valsts ieņēmumu dienests
8.-9. klase
Uzņēmums
Valsts ieņēmumu dienests
Vieslekcijas veids
Lekcija
Skolēni vieslekcijā iepazīsies ar Valsts Ieņēmumu dienesta ikdienu, veicot Latvijas nodokļu sistēmas administrēšanu. Gūs izpratni par nodokļu maksā... Uzzināt vairāk

Klases stunda


Mērķa auditorija
TietoEvry
9.-12. klase
Uzņēmums
TietoEvry
Vieslekcijas veids
Lekcija
Stundas laikā skolēni ar vieslektoru piemēru, stāstiem no pieredzes un praktiska uzdevuma palīdzību tiek iepazīstināti ar dažādiem komunikācijas ve... Uzzināt vairāk
Pieejama ne ātrāk kā pēc 3 mēnešiem!

Psiholoģija


Mērķa auditorija
Accenture
10.-12. klase
Uzņēmums
Accenture
Vieslekcijas veids
Lekcija
Apgūstot dizaina domāšanas principus, stundas laikā skolēni apgūs tematu par grupām un procesiem tajās. Skolēniem būs jādomā par dažādiem grupu vei... Uzzināt vairāk
Pieejama ne ātrāk kā pēc 3 mēnešiem!

Matemātika


Mērķa auditorija
Accenture
10. klase
Uzņēmums
Accenture
Vieslekcijas veids
Lekcija
2 mācību stundu laikā skolēni izpratīs matemātisko izteikumu nozīmi datorzinātnē. Skolēni iemācīsies matemātiskās loģikas pamatus – izpratīs izteik... Uzzināt vairāk
Piedāvājam vieslekciju 2 mācību stundām (2 x 40 min).