Iepazīsties ar piedāvājumu!

Vieslekciju plānus un tiešsaistes nodarbības esam izstrādājuši kopā ar "Iespējamās misijas" skolotājiem un citiem nozares profesionāļiem. Stundās vieslektori ar skolēniem dalās prasmēs un zināšanās, tās netiek izmantotas komerciālu mērķu sasniegšanai un pakalpojumu/produktu reklamēšanai. Vieslekcijas, ekskursijas un tiešsaistes nodarbības pieejamas bez maksas. 

Pēc iepazīšanās ar "Dzīvei gatavs" vieslekcijām, ekskursijām un tiešsaistes nodarbībām, pieteikt klasi var priekšmeta skolotājs, karjeras skolotājs vai skolas mācību pārzinis zemāk aizpildot konkrēto pieteikumu. Būtiski kā kontaktpersonu minēt konkrētās klases skolotāju,lai uzņēmums var sazināties pirms lekcijas norises.

Aicinām ielūkoties mūsu programmas piedāvājumā ik mēnesi, jo piedāvāto vieslekciju, ekskursiju un tiešsaistes nodarbību skaits tiek atjaunots un mainās, pievienojoties dalībniekiem un izveidotām jaunām vieslekcijām, kā arī situācijai valstī un pieņemtajiem valdības lēmumiem. Aicinām būt saprotošiem pie mainīgā piedāvājuma, jo mūsu dalībnieki strādā pie vieslekciju atjaunošanas un pielāgošanas, lai skolēniem piedāvātu labāko!

Atrodi piemērotāko vieslekciju

Vieslekcija

Ekonomika


Mērķa auditorija
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
9.-11. klase
Uzņēmums
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lekcija

Ekonomika un matemātika

Tēma
Statistika un apdrošināšana

Mērķa auditorija
Balta
11. klase
Uzņēmums
Balta
Lekcija
EKONOMIKA + MATEMĀTIKA. Divu mācību stundu laikā skolēni apgūst divu mācību priekšmetu (ekonomikas un matemātikas) savstarpējo “sadarbību”, lai sa... Uzzināt vairāk

Dabaszinības

Tēma
Elektroenerģijas efektīva lietošana

Mērķa auditorija
Elektrum Energoefektivitātes centrs
5.-6. klase
Uzņēmums
Elektrum Energoefektivitātes centrs
Lekcija
Mācību stundas laikā, apskatot pareizas un nepareizas rīcības piemērus, skolēni apgūs elektroenerģijas un siltumenerģijas efektīvas izmantošanas pa... Uzzināt vairāk
Esam tiešsaistes nodarbības sagatavošanas procesā, atvērsim pieteikšanos, tiklīdz tas būs iespējams. Paldies par sapratni!

Matemātika


Mērķa auditorija
SIA FactSet Latvia
9.-12. klase
Uzņēmums
SIA FactSet Latvia
Lekcija

Angļu valoda

Tēma
Formālā un neformālā komunikācija

Mērķa auditorija
Magebit
9. klase
Uzņēmums
Magebit
Lekcija
Stundas gaitā skolēni apgūs formālas un neformālas komunikācijas pielietojumu mūsdienās. Jaunieši iejūtoties komunikācijas speciālista lomā, viņi m... Uzzināt vairāk

Politika un tiesības

Tēma
Iecietības veicināšana

Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
10.-12. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Lekcija
Nodarbība paredz lomu spēles laikā (tiesas izspēle) argumentētu domas izklāstīšanu “par” vai “pret” atbilstoši dotajai pretrunīgajai problēmai vai ... Uzzināt vairāk
Esam tiešsaistes nodarbības sagatavošanas procesā, atvērsim pieteikšanos, tiklīdz tas būs iespējams. Paldies par sapratni

Latviešu valoda

Tēma
Juridisko tekstu lasīšana

Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
10.-12. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Lekcija
Stundas gaitā jaunieši tiek iepazīstināti ar veidiem, kā izprast ikdienā sastopamus jautājumus no juridiskās puses, kam pievērst uzmanību un kur me... Uzzināt vairāk
Esam tiešsaistes nodarbības sagatavošanas procesā, atvērsim pieteikšanos, tiklīdz tas būs iespējams. Paldies par sapratni

Klases stunda

Tēma
Budžeta plānošana

Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Lekcija
Iejūtoties personīgo finanšu konsultanta lomā, skolēni apgūs tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. Stundas gaitā skolēni iepazī... Uzzināt vairāk

Informātika

Tēma
Informātika karjeras mugursomā

Mērķa auditorija
Iespējamā misija
8.-12. klase
Uzņēmums
Iespējamā misija
Lekcija
Individuālo lekciju sērijā "Kas ir manā karjeras mugursomā?" dalīsies Lāsma Mencendorfa kā Iespējamās misijas skolu programmas "Dzīvei gatavs" proj... Uzzināt vairāk
Tests

Politika un tiesības

Tēma
Notāra profesija un nozīme

Mērķa auditorija
Latvijas Zvērinātu notāru padome
9.-12. klase
Uzņēmums
Latvijas Zvērinātu notāru padome
Lekcija
Stundas tēma saturiski saistīta ar varas dalīšanas aspektiem demokrātiskā sabiedrībā, konkrētāk, tiesu varas profesiju (notārs), civiltiesībām un i... Uzzināt vairāk
Stundu iespējams izmantot arī Sociālajās zinībās 9.klasei

Sociālās zinības

Tēma
Karjera un darbs

Mērķa auditorija
CircleK
8. klase
Uzņēmums
CircleK
Lekcija
Skolēni pārdomās nākotnes darba iespējas. Izzinās darba tirgus attīstības īpatnības un prasības, pētīs soļus, kas jāsper, lai varētu darīt savu sap... Uzzināt vairāk

Ģeogrāfija

Tēma
Pārmaiņas ekosistēmā

Mērķa auditorija
Zero Waste Latvija
7.-9. klase
Uzņēmums
Zero Waste Latvija
Lekcija
Nodarbībās skolēni uzzinās par nepilnībām materiālu un enerģijas apritē un ar to saistītajām vides problēmām, diskutēs par to, ko varam darīt gan k... Uzzināt vairāk
Lūdzam pieteikt klases, kurās ir vismaz 25 skolēni, vai arī organizēt vairāku klašu piedalīšanos vienā lekcijā. Paldies!

Sociālās zinības

Tēma
Bērnu tiesības un pienākumi

Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
4.-6. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Lekcija
Stundas gaitā skolēni caur interaktīvu spēli gūs zināšanas par savām un citu bērnu tiesībām un pienākumiem, pilnveidojot savas prasmes atbildīgi iz... Uzzināt vairāk
Esam tiešsaistes nodarbības sagatavošanas procesā, atvērsim pieteikšanos, tiklīdz tas būs iespējams. Paldies par sapratni

Informātika

Tēma
Droši pirkumi

Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Lekcija
Stundas gaitā skolēni apgūs tematu par drošību, veicot pirkumus internetā. Jaunieši iejutīsies bankas drošības speciālista lomā, lai kritiski izvēr... Uzzināt vairāk

Sociālās zinības

Tēma
Dzimumu līdztiesība

Mērķa auditorija
Accenture
7.-9. klase
Uzņēmums
Accenture
Lekcija
Pielietojot dizaina domāšanas principus, stundas laikā skolēni apgūs tematu par dzimuma līdztiesību.

Programmēšana

Tēma
Cikli un sazarojumi

Mērķa auditorija
Accenture
10. klase
Uzņēmums
Accenture
Lekcija
Stundas laikā skolēni apgūs algoritmus, kuri satur priekšnosacījumu ciklus kā arī apgūs vienkāršu sazarojumu izmantošanu.

Ķīmija

Tēma
Ķīmiskās reakcijas

Mērķa auditorija
Grindeks
8. klase
Uzņēmums
Grindeks
Lekcija
Skolēniem stundā par ķīmisko reakciju daudzveidība būs iespēja saskatīt šo reakciju piemērus dzīvē. Veicot īsu laboratorijas darbu, viņi varēs nost... Uzzināt vairāk

Informātika

Tēma
Viedās ierīces un kiberdrošība

Mērķa auditorija
SIA “KPMG Baltics”
10.-12. klase
Uzņēmums
SIA “KPMG Baltics”
Lekcija
Stundas gaitā skolēni apgūs tematu par kiberdrošību ikdienas dzīvē, kā arī dažādām viedajām ierīcēm un to drošu izmantošanu.
Pieejamos tiešsaistes lekciju datumus un plkst.laikus skatīt pieteikumu sadaļā "Tiešsaistes"

Mājturība un tehnoloģijas

Tēma
Veselīgs uzturs

Mērķa auditorija
Rimi
6. klase
Uzņēmums
Rimi
Lekcija
Skolēni iejutīsies šefpavāra lomā un apgūs sadarbības prasmes, gūs ieskatu un izpratni tajā, kā ar prieku gatavot veselīgu ēdienu, uzzinās kā izvēl... Uzzināt vairāk

Ekonomika

Tēma
Darba ražīgums

Mērķa auditorija
Accenture
10.-12. klase
Uzņēmums
Accenture
Lekcija
Apgūstot dizaina domāšanas principus, stundas laikā skolēni apgūs tematu par darba ražīgumu. Viens no faktoriem, kas ietekmē darba ražīgumu ir tehn... Uzzināt vairāk

Ekonomika

Tēma
Aprites ekonomika

Mērķa auditorija
Zero Waste Latvija
10.-12. klase
Uzņēmums
Zero Waste Latvija
Lekcija
Nodarbībās skolēni uzzinās par valdošā ekonomikas modeļa nepilnībām materiālu un enerģijas apritē un ar to saistītajām vides problēmām, diskutēs pa... Uzzināt vairāk
Lūdzam pieteikt klases, kurās ir vismaz 25 skolēni, vai arī organizēt vairāku klašu piedalīšanos vienā lekcijā. Paldies!

Psiholoģija

Tēma
Grupas un to veidi

Mērķa auditorija
Accenture
10.-12. klase
Uzņēmums
Accenture
Lekcija
Apgūstot dizaina domāšanas principus, stundas laikā skolēni apgūs tematu par grupām un procesiem tajās. Skolēniem būs jādomā par dažādiem grupu vei... Uzzināt vairāk

Sociālās zinības

Tēma
Cilvēku tirdzniecība

Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
8.-9. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Lekcija
Stundas gaitā skolēni apgūs tematu par cilvēku tirdzniecību un ar to saistītajiem riskiem.
Vieslekcijai iespējams pieteikties sadaļā "Tiešsaiste"!

Sociālās zinības

Tēma
Vēlēšanu nozīme demokrātiskā valstī

Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
9. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Lekcija
Stundas laikā skolēni gūs izpratni par vēlēšanu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā, īsumā iezīmēs pilsoniskās līdzdalības formas, aktualizēs tematu par... Uzzināt vairāk
Esam tiešsaistes nodarbības sagatavošanas procesā, atvērsim pieteikšanos, tiklīdz tas būs iespējams. Paldies par sapratni

Matemātika

Tēma
Matemātiskie izteikumi

Mērķa auditorija
Accenture
10. klase
Uzņēmums
Accenture
Lekcija
2 mācību stundu laikā skolēni izpratīs matemātisko izteikumu nozīmi datorzinātnē. Skolēni iemācīsies matemātiskās loģikas pamatus – izpratīs izteik... Uzzināt vairāk

Angļu valoda

Tēma
Kultūru daudzveidība

Mērķa auditorija
Accenture
8.-12. klase
Uzņēmums
Accenture
Lekcija
Stundas laikā skolēns izpratīs kultūras dažādību tēmu, iepazīstot Accenture Latvija darbiniekus no dažādām pasaules valstīm. Skolēni apgūst kultūra... Uzzināt vairāk

Angļu valoda

Tēma
Nākotnes profesijas

Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Lekcija
Skolēni, iejūtoties karjeras konsultanta lomā, apgūs tematu par nākotnes darba tirgu. Jaunieši tiks iepazīstināti ar nākotnes profesiju izaicinājum... Uzzināt vairāk

Klases stunda

Tēma
Efektīva komunikācija

Mērķa auditorija
TietoEvry
9.-12. klase
Uzņēmums
TietoEvry
Lekcija
Stundas laikā skolēni ar vieslektoru piemēru, stāstiem no pieredzes un praktiska uzdevuma palīdzību tiek iepazīstināti ar dažādiem komunikācijas ve... Uzzināt vairāk
Šobrīd vieslekcija tiek vadīta tiešsaistē, izmantojot MS Teams.

Psiholoģija

Tēma
Datu aizsardzība

Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
10.-12. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Lekcija
Apgūstot datu aizsardzības pamatprincipus, skolēni stundas laikā iepazīsies ar iespējām, kā aizsargāt savus personas datus. Skolēniem būs jādomā, k... Uzzināt vairāk
Vieslekcijai iespējams pieteikties sadaļā "Tiešsaiste"!

Sociālās zinības

Tēma
Nodokļi

Mērķa auditorija
Valsts ieņēmumu dienests
8.-9. klase
Uzņēmums
Valsts ieņēmumu dienests
Lekcija
Skolēni vieslekcijā iepazīsies ar Valsts Ieņēmumu dienesta ikdienu, veicot Latvijas nodokļu sistēmas administrēšanu. Gūs izpratni par nodokļu maksā... Uzzināt vairāk
Esam tiešsaistes nodarbības sagatavošanas procesā, atvērsim pieteikšanos, tiklīdz tas būs iespējams. Paldies par sapratni

Ekonomika

Tēma
Aizņēmumu veidi

Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Lekcija
Iejūtoties bankas kredītkomitejas speciālistu lomās, stundas laikā skolēni apgūs tematu par aizņēmumu veidiem un izzinās kreditēšanas procesa princ... Uzzināt vairāk

Ekonomika

Tēma
Rentabilitāte

Mērķa auditorija
Rimi
11. klase
Uzņēmums
Rimi
Lekcija
Stundas laikā skolēniem būs iespēja iejusties Rimi Baltic biroja darbinieku ikdienā, salīdzinot dažādu veikalu rentabilitātes rādītājus. Skolēniem ... Uzzināt vairāk

Dabaszinības

Tēma
Elektrodrošība

Mērķa auditorija
Sadales tīkls
6.-8. klase
Uzņēmums
Sadales tīkls
Lekcija
Lai apgūtu pamatelektrodrošibas prasmes un zināšanas, skolēni vieslekcijā apskatīs dažādus pareizas un nepareizas rīcības piemērus, analizēs tos un... Uzzināt vairāk

Ekskursija

Dizaina domāšanas darbnīca


Mērķa auditorija
Accenture
7.-12. klase
Uzņēmums
Accenture
Ekskursija
Accenture Latvija darbnīca ļaus 7.-12.klašu skolēniem apgūt vienu no uzņēmumā izmantotajām darba metodēm “Dizaina domāšana”.
Covid-19 vīrusa izplatības mazināšanas nolūkos, pieteikšanās ekskursijai tiek pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Ceram uz drīzu tikšanos!

Esmu efektīvs


Mērķa auditorija
Elektrum Energoefektivitātes centrs
5.-12. klase
Uzņēmums
Elektrum Energoefektivitātes centrs
Ekskursija
Elektrum Energoefektivitātes centra ekskursijā 5.–12. klašu skolēni apgūs energoefektivitātes pamatprincipus un pārbaudīs savas zināšanas papildinā... Uzzināt vairāk
Covid-19 vīrusa izplatības mazināšanas nolūkos, pieteikšanās ekskursijai tiek pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Ceram uz drīzu tikšanos!

Finanšu laboratorija


Mērķa auditorija
Swedbank
4.-12. klase
Uzņēmums
Swedbank
Ekskursija
Finanšu laboratorija ir jauna Swedbank sociāla iniciatīva 4.–12. klašu skolēnu finanšu pratības veicināšanai ar Escape room elementiem.
Covid-19 vīrusa izplatības mazināšanas nolūkos, pieteikšanās ekskursijai tiek pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Ceram uz drīzu tikšanos!

Tiešsaiste

Karjeras mugursoma: biznesa analītika


Mērķa auditorija
Balta
7.-9. klase
Uzņēmums
Balta
Tiešsaiste
40 min. nodarbībā skolēni iepazīsies ar AAS
Paldies par lielo atsaucību, šobrīd saņemts maksimālais pieteikumu skaits. Tiklīdz būs iespēja, atvērsim pieteikšanos atkal.

Ekonomika


Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Tiešsaiste
Nodarbības laikā tiks apgūti tādi temati kā aizdevumu veidi un kreditēšanas principi, kā arī noskaidrots – vai un kā pats aizņēmējs var ietekmēt fi... Uzzināt vairāk
Ja radušies kādi jautājumi vai ierosinājumi nodarbības laika izmaiņām, droši rakstiet ziņu uz

Komunikācija mūsdienīgā uzņēmumā


Mērķa auditorija
TietoEvry
9.-12. klase
Uzņēmums
TietoEvry
Tiešsaiste
Stundas laikā skolēni ar vieslektoru piemēru, stāstiem no pieredzes un praktiska uzdevuma palīdzību tiek iepazīstināti ar dažādiem komunikācijas ve... Uzzināt vairāk
Paldies par lielo atsaucību, šobrīd saņemts maksimālais pieteikumu skaits. Tiklīdz būs iespēja, atvērsim pieteikšanos atkal.

Trīs krājkases


Mērķa auditorija
Swedbank
1.-4. klase
Uzņēmums
Swedbank
Tiešsaiste
Gatavi mācību stundas materiāli 40 min. garumā, skolotājiem pašu lietošanā, bez vieslektora klātbūtnes!
Tiešsaistei pielāgots mācību materiāls stundai par naudas lietām - piesakies, saņem materiālus un vadi šo stundu kad, kur un kā vēlies!

Cilvēku tirdzniecība


Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
8.-10. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Tiešsaiste
Skolēni 40min. nodarbībā gūst priekšstatu par izplatītākajiem cilvēku tirdzniecības veidiem, atpazīst un zina kā reaģēt iespējamās riska situācijās.
Paldies par lielo atsaucību, šobrīd saņemts maksimālais pieteikumu skaits. Tiklīdz būs iespēja, atvērsim pieteikšanos atkal.

Birža un vērtspapīri


Mērķa auditorija
Nasdaq Riga
10.-12. klase
Uzņēmums
Nasdaq Riga
Tiešsaiste
40 min. nodarbībā skolēni apgūs pamatzināšanas par biržas darbības principiem un investīcijām vērtspapīros.
Paldies par lielo atsaucību, šobrīd saņemts maksimālais pieteikumu skaits. Tiklīdz būs iespēja, atvērsim pieteikšanos atkal.

Viedās ierīces un kiberdrošība


Mērķa auditorija
SIA “KPMG Baltics”
10.-12. klase
Uzņēmums
SIA “KPMG Baltics”
Tiešsaiste
Stundas gaitā skolēni apgūs tematu par kiberdrošību ikdienas dzīvē, kā arī dažādām viedajām ierīcēm un to drošu izmantošanu.
Paldies par lielo atsaucību, šobrīd saņemts maksimālais pieteikumu skaits. Tiklīdz būs iespēja, atvērsim pieteikšanos atkal.

Vēlēšanu pratība


Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
9.-12. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Tiešsaiste
Nodarbības laikā skolēni gūs izpratni par vēlēšanu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā.

Gaisa kuģu koordinēšana


Mērķa auditorija
Starptautiskā lidosta "Rīga"
10.-12. klase
Uzņēmums
Starptautiskā lidosta "Rīga"
Tiešsaiste
80 min. garā nodarbībā skolēni uzzinās, kā fizikas stundās mācītā viela tiek izmantota gaisa kuģu virszemes apkalpošanas koordinēšanā.
Paldies par lielo atsaucību, šobrīd saņemts maksimālais pieteikumu skaits. Tiklīdz būs iespēja, atvērsim pieteikšanos atkal.

Programmēšanas darbnīcas meitenēm


Mērķa auditorija
Riga TechGirls
5.-9. klase
Uzņēmums
Riga TechGirls
Tiešsaiste
Darbnīcu ciklā 11-15 gadus jaunām meitenēm būs iespēja izmantot savu radošumu, lai iegūtu kodēšanas un programmēšanas superspējas!
Paldies par lielo atsaucību, šobrīd saņemts maksimālais pieteikumu skaits.

Kā efektīvi izmantot enerģiju?


Mērķa auditorija
Elektrum Energoefektivitātes centrs
5.-6. klase
Uzņēmums
Elektrum Energoefektivitātes centrs
Tiešsaiste
Skolēni 80 min. nodarbības laikā uzzinās, kas ir enerģija un kā to efektīvi izmantot, aplūkojot dažādus enerģijas taupīšanas paņēmienus.
Paldies par lielo atsaucību, šobrīd saņemts maksimālais pieteikumu skaits. Tiklīdz būs iespēja, atvērsim pieteikšanos atkal.

Naudas plānošana


Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Tiešsaiste
Nodarbības laikā aplūkotās tēmas rosinās aizdomāties par savu personīgo tēriņu struktūru, par uzkrājumu veidošanas nepieciešamību un priekšrocībām,... Uzzināt vairāk
Ja radušies kādi jautājumi vai ierosinājumi nodarbības laika izmaiņām, droši rakstiet ziņu uz

Elektrodrošība


Mērķa auditorija
Sadales tīkls
6.-8. klase
Uzņēmums
Sadales tīkls
Tiešsaiste
40 min. nodarbībā skolēni iegūs zināšanas par elektrību un elektrodrošību.
Paldies par lielo atsaucību, šobrīd saņemts maksimālais pieteikumu skaits. Tiklīdz būs iespēja, atvērsim pieteikšanos atkal.

The Power of Data


Mērķa auditorija
SIA FactSet Latvia
10.-12. klase
Uzņēmums
SIA FactSet Latvia
Tiešsaiste
80 min. laikā skolēni tiek iepazīstināti ar datu apkopošanas un analīzes nozīmi savā ikdienā un finanšu nozarē.
Paldies par lielo atsaucību, šobrīd saņemts maksimālais pieteikumu skaits. Tiklīdz būs iespēja, atvērsim pieteikšanos atkal.

Sapņiem ir jākrāj


Mērķa auditorija
Swedbank
1.-4. klase
Uzņēmums
Swedbank
Tiešsaiste
Gatavi mācību stundas materiāli 40 min. garumā, skolotājiem pašu lietošanā, bez vieslektora klātbūtnes!
Tiešsaistei pielāgots mācību materiāls stundai par naudas lietām - piesakies, saņem materiālus un vadi šo stundu kad, kur un kā vēlies!

Kā nokļūt līdz sapņu darbam?


Mērķa auditorija
CircleK
8.-9. klase
Uzņēmums
CircleK
Tiešsaiste
40 min. garā nodarbībā skolēni pārdomās nākotnes karjeras iespējas un pētīs soļus, kas jāsper, lai varētu darīt savu sapņu darbu.
Paldies par lielo atsaucību, šobrīd saņemts maksimālais pieteikumu skaits. Tiklīdz būs iespēja, atvērsim pieteikšanos atkal.

Datu aizsardzība


Mērķa auditorija
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
10.-12. klase
Uzņēmums
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Tiešsaiste
Skolēni stundas laikā iepazīsies ar iespējām, kā ikdienā aizsargāt savus personas datus
Par nodarbības laikiem var vienoties intervālā no plkst. 9:00 līdz 12:00.

Iepirkšanās diena


Mērķa auditorija
Swedbank
1.-4. klase
Uzņēmums
Swedbank
Tiešsaiste
Gatavi mācību stundas materiāli 40 min. garumā, skolotājiem pašu lietošanā, bez vieslektora klātbūtnes!
Tiešsaistei pielāgots mācību materiāls stundai par naudas lietām - piesakies, saņem materiālus un vadi šo stundu kad, kur un kā vēlies!

Karjeras mugursoma: nodaļas vadītāja


Mērķa auditorija
Valsts ieņēmumu dienests
7.-9. klase
Uzņēmums
Valsts ieņēmumu dienests
Tiešsaiste
40 min. nodarbībā skolēni iepazīsies ar VID nodaļas vadītājas karjeras ceļu, ikdienas darba pienākumiem un kādas personības kvalitātes nepieciešama... Uzzināt vairāk

Ekskursija IT karjerā


Mērķa auditorija
Accenture
8.-12. klase
Uzņēmums
Accenture
Tiešsaiste
40 min. nodarbībā skolēniem ir iespēja izprast profesiju būtību un zināšanas, kas nepieciešamas, lai strādātu IT jomā.
Paldies par lielo atsaucību, šobrīd saņemts maksimālais pieteikumu skaits. Tiklīdz būs iespēja, atvērsim pieteikšanos atkal.