Iepazīsties ar vieslekcijām!

Vieslekciju plānus esam izstrādājuši kopā ar "Iespējamās misijas" skolotājiem. Tajās jaunieši attīstīs 21. gadsimtam svarīgas prasmes un to pielietojumu plašākā kontekstā.

Stundās vieslektori ar skolēniem dalās prasmēs un zināšanās, tās netiek izmantotas komerciālu mērķu sasniegšanai un pakalpojumu/produktu reklamēšanai. Vieslekcijas pieejamas bez maksas. Valsts izglītības un satura centrs konsultē vieslekciju plānu izstrādē.

Iepazīties ar "Dzīvei gatavs" vieslekcijām un tām pieteikties vai pieteikt ekskursiju var priekšmeta skolotājs, karjeras skolotājs vai skolas mācību pārzinis.

Atrodi piemērotāko vieslekciju

Klases stunda


Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Mācībstundas veids
Lekcija
Iejūtoties personīgo finanšu konsultanta lomā, skolēni apgūs tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. Stundas gaitā skolēni iepazī... Uzzināt vairāk

Sociālās zinības


Mērķa auditorija
Valsts Ieņēmumu dienests
9. klase
Uzņēmums
Valsts Ieņēmumu dienests
Mācībstundas veids
Lekcija
Pēc piedalīšanās vieslekcijā skolēni zina un izprot nodokļu maksāšanas ieguvumus
Vieslekciju pieejamība tiks precizēta tuvākajā laikā

Fizika


Mērķa auditorija
Ventspils Nafta termināls
11. klase
Uzņēmums
Ventspils Nafta termināls
Mācībstundas veids
Lekcija
Fizika naftas pārkraušanas procesu kontekstā
Vieslekcijas būs pieejamas no 2019.gada 1.aprīļa

Informātika


Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Mācībstundas veids
Lekcija
Stundas gaitā skolēni apgūs tematu par drošību, veicot pirkumus internetā. Jaunieši iejutīsies bankas drošības speciālista lomā, lai kritiski izvēr... Uzzināt vairāk

Angļu valoda


Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Mācībstundas veids
Lekcija
Skolēni, iejūtoties karjeras konsultanta lomā, apgūs tematu par nākotnes darba tirgu. Jaunieši tiks iepazīstināti ar nākotnes profesiju izaicinājum... Uzzināt vairāk

Sociālās zinības


Mērķa auditorija
Accenture
7.-9. klase
Uzņēmums
Accenture
Mācībstundas veids
Lekcija
Ievadstunda dizaina domāšanā
Vieslekciju pieejamība tiks precizēta tuvākajā laikā

Sociālās zinības


Mērķa auditorija
Ventspils Nafta termināls
9. klase
Uzņēmums
Ventspils Nafta termināls
Mācībstundas veids
Lekcija
Kā veidot savu personīgo zīmolu
Vieslekcijas būs pieejamas no 2019.gada 1.aprīļa

Ekonomika


Mērķa auditorija
Accenture
10.-12. klase
Uzņēmums
Accenture
Mācībstundas veids
Lekcija
Ievadstunda dizaina domāšanā
Vieslekciju pieejamība tiks precizēta tuvākajā laikā

Matemātika


Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Mācībstundas veids
Lekcija
Stundas laikā skolēni iejutīsies bankas vērtspapīru brokera lomā, lai apgūtu tematu par statistikas elementiem un gūtu ieskatu par akciju tirdzniec... Uzzināt vairāk

Finanšu laboratorija


Mērķa auditorija
Swedbank
4.-12. klase
Uzņēmums
Swedbank
Mācībstundas veids
Ekskursija
Finanšu laboratorija ir jauna Swedbank sociāla iniciatīva 4.–12. klašu skolēnu finanšu pratības veicināšanai un pilnveidošanai, mudinot pieņemt pār... Uzzināt vairāk
Pieejamības noskaidrošanai un jautājumu gadījumā rakstiet uz

Matemātika


Mērķa auditorija
Rimi
10. klase
Uzņēmums
Rimi
Mācībstundas veids
Lekcija
Mazumtirdzniecības uzņēmuma veikalu rentabilitāte
Vieslekciju pieejamība tiks precizēta tuvākajā laikā

Sociālās zinības


Mērķa auditorija
Valsts kanceleja
9. klase
Uzņēmums
Valsts kanceleja
Mācībstundas veids
Lekcija
Mazliet pacietības! Stundas apraksts drīzumā būs pieejams.
Vieslekciju pieejamība tiks precizēta tuvākajā laikā

Sociālās zinības


Mērķa auditorija
CircleK
8. klase
Uzņēmums
CircleK
Mācībstundas veids
Lekcija
“Kā nokļūt līdz sapņu darbam”
Vieslekciju pieejamība tiks precizēta tuvākajā laikā

Ķīmija


Mērķa auditorija
Grindeks
8. klase
Uzņēmums
Grindeks
Mācībstundas veids
Lekcija
Ķīmisko reakciju veidi
Vieslekciju pieejamība tiks precizēta tuvākajā laikā

Psiholoģija


Mērķa auditorija
Accenture
10.-12. klase
Uzņēmums
Accenture
Mācībstundas veids
Lekcija
Ievadstunda dizaina domāšanā
Vieslekciju pieejamība tiks precizēta tuvākajā laikā

Dabaszinības


Mērķa auditorija
Sadales Tīkls
6. klase
Uzņēmums
Sadales Tīkls
Mācībstundas veids
Lekcija
Lai apgūtu pamata elektrodrošības prasmes un zināšanas, skolēni stundā apskatīs dažādus pareizas un nepareizas rīcības piemērus, analizēs tos, mekl... Uzzināt vairāk
Vieslekcijas būs pieejamas no 2019.gada 15.aprīļa

Matemātika


Mērķa auditorija
Balta
11. klase
Uzņēmums
Balta
Mācībstundas veids
Lekcija
Varbūtības teorija un statistikas elementi
Vieslekciju pieejamība tiks precizēta tuvākajā laikā

Mājturība


Mērķa auditorija
Rimi
4. klase
Uzņēmums
Rimi
Mācībstundas veids
Lekcija
Gatavo veselīgi un ar prieku
Vieslekciju pieejamība tiks precizēta tuvākajā laikā

Ekonomika


Mērķa auditorija
Swedbank
11. klase
Uzņēmums
Swedbank
Mācībstundas veids
Lekcija
Iejūtoties bankas kredītkomitejas speciālistu lomās, stundas laikā skolēni apgūs tematu par aizņēmumu veidiem un izzinās kreditēšanas procesa princ... Uzzināt vairāk
Pieejama ne ātrāk kā pēc 1 nedēļas!